SCAMPER (Farklı Düşünme) çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi ve çok boyutlu düşünmelerini amaçlayan bir eğitim metodudur.


Çocukların düşüncelerini geliştirip keşif yapmalarını cesaretlendirir, esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir.

Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.

Scamper’ın felsefesi; her fikir, varolan başka bir fikirden doğar.