Çocukların belli bir konu hakkında bilgi edinmek ve herhangi bir problem veya soruya cevap bulabilmek adına araştırma yapmalarına ortam hazırlayan bir eğitim modelidir.


Amacı, problem çözebilen, sorgulayan, iş birliği yapabilen, iletişimi güçlü ve yaratıcı çocuklar yetiştirmektir.

Proje çalışması sürecinde, çocukların anlayabileceği ve konuya ilgi duymalarını sağlayacak açık uçlu sorular sormak çok önemlidir. Sonraki süreçte çocuklar, merak ettikleri sorulara cevap bulmak için bilgiye ulaşmaları gerektiğini görürler ve projelerini doğru kaynakları kullanarak hazırlamaya başlarlar.

Çocuklar projelerini yaratırken, kullandıkları materyalleri ve nasıl çalışacaklarını özgürce seçebilmelilerdir.

Son aşamada ise, hazırladıkları projeyi sınıf arkadaşlarına, ailelerine ve öğretmenlerine sunarlar.