Çocuklar alışkanlıklarını oyun yoluyla kazanırlar. Çocuklara bilgi vermenin, alışkanlık kazandırmanın en etkili yolu oyundur. Çocuk oyunla gelişir, öğrenir ve sosyalleşir. Minikaryum OYUN GRUPLARINDA çocuklarımızın yetenekleri 2 yaş itibariyle keşfedilerek, ilgileri bilinçli bir biçimde yönlendirilir.


Oyun gruplarımızda çocuklarımız öğretmenleriyle birlikte sosyalleşme sürecine başlarken:

  • Türkçe dil gelişimleri başlıyor ve hızlanıyor,
  • Erken yaşta İngilizce ile tanışıyor,
  • Yeni bilgi ve beceriler kazanıyor,
  • Yeni kavramlar öğreniyor,
  • Düşünme becerilerini geliştiriyor,
  • İnce ve kaba motor gelişimleri destekleniyor,
  • Gruba ait olma, kendine yeterli olma, kuralları öğrenme ve uygulama becerileri gelişiyor.