‘Etkin (Aktif) öğrenme’ olarak tanımlanan eğitim modeli, çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlar.


Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için çocuk, bütün duyu organlarını ve vücudunu devreye sokmalıdır.

Çocuğa sunulan farklı materyaller, öğrenme ortamının en önemli unsurlarından biridir. Çocuğa ‘seçim hakkı’ vererek, önündeki malzemelerin hangilerini ne şekilde ve nasıl kullanacağına karar vermesini sağlamak gerekir.

Etkin öğrenme ortamı için önemli olan bir diğer unsur da ‘yetişkin desteği’ dir. Yetişkin, çocuğa çeşitli materyaller sağlayarak, onu dinleyerek, ne yaptığını gözlemleyerek ve ona sorular sorup düşünmesini sağlayarak destek olur.