Minikaryum Anaokulu Rehberlik birimimize Hoş Geldiniz!


Kurumumuzda, “Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik” sistemi uygulanmaktadır. Bu modele göre öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişim alanlarının takibi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çocukların gelişimleri, bireysel ve grup içindeki gözlem ve objektif değerlendirmelere göre takip edilmektedir.

Okul dönemi süresince, dönem başı, ortası ve sonunda, öğrencilerin yaş seviyeleri ve gelişim alanlarına göre bazı objektif değerlendirme testleri yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların bilişsel, sosyal ya da duygusal gelişim sürecinde desteklenmesi gereken alanlarla ilgili anne ve babalarla görüşmeler yapılmakta ve önleyici rehberlik sistemine uygun önerilerde bulunulmaktadır.

Minikaryum Rehberlik biriminde amacımız, çocuklarımızın, gelişim basamaklarını çıkarken; öz bakım becerilerini yerine getirebilen, kendini ifade edebilen, problem çözebilme ve sosyal becerilerini kullanabilme kapasitesi gelişmiş, özgüvenli bireyler olabilmelerine destek olmaktır.

Siz sevgili anne-babaların, çocuklarının içinde bulundukları yaş dönemine ait gelişimsel süreçleri daha iyi anlayabilmeleri için, rehberlik birimimiz tarafından hazırlanan aylık bültenlerimizi ve günlük önerilerimizi internet sitemizden ve facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Buna ek olarak çocuklarınız ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek, olası ihtiyaçlarını anlayabilmek ve deneyimlerinizi paylaşabilmek amacıyla anne-babalara yönelik destekleyici seminerler yapılmaktadır.