Kindermusik programı okulöncesi çocukları için yaratılmış
Uluslararası lisanslı bir programdır.


Çocukların dinleme, dikkat, hatırlama ve tekrarlama gibi bilişsel; duyguları kontrol edebilme, kendini ifade etme gibi duygusal; sıra bekleme, grup olma gibi sosyal; el-göz koordinasyonu, vücut dilini kullanabilme, ritme uygun hareket edebilme gibi fiziksel becerilerini geliştiren bir çalışmadır.

Aynı zamanda müzik, ritm, matematik egzersizleri, dil kullanımı, iletişim becerisi, drama ve oyun ile yaratıcı düşünceyi destekler. Kullanılan enstrümanlar arasında ses, vücut, davul, marakas, ritm çubukları, ziller, günlük yaşamda kullanılan bazı objeler yer almaktadır.